top of page
Nothing to book right now. Check back soon.

Professor Akerhaugen Escape

Velkommen til å løse mysteriet til Professor Akerhaugen og Gulleple – Men vær rask, for den skruppelløse tyven Torstein Mørkedal er på vei for å stjele den verdifulle forskningen!

bottom of page